سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

دل آرام گل مروی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی و حفاظت محی
فرحناز لگزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا، دانشکده علوم و فن

چکیده:

از گذشته نه چندان دور حرکت دسته های ماهی تن (Thunnus thynnus thynnus) مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و همچنین شرکت های صید تجاری ماهی قرار گرفته است. این ماهی به علت قدرت نگهداری دمای زیاد بدن (۲۱درجه سانتی گراد بیش از دمای متوسط محیط) و رسیدن به اندازه بزرگ (بیش از ۷۵۰ کیلوگرم) منحصر به فرد بوده و ردیابی ماهواره ای برای بررسی حرکت گسترده آن در دریاها و اقیانوسهای جهان اهمیت ویژه ای دارد. این تکنولوژی نوین ماهواره ای می تواند داده های کاملاً مستقلی جهت کاربرد در صید تجاری ماهی را فراهم نماید که اگر بطور منظم دسته بندی شوند کنترل فرضیه ها و آزمون های آماری را امکان پذیر ساخته و داده های مربوط به دمای اعماق مخلتف آن را نیز ذخیرهنماید. پیشرفته های تکنولوژیکی اخیر در سنجش از دور برای ارزیابی ذخایر آبزیان ابزارهای مورد نیاز را جهت اندازه گیری الگوهای حرکتی کوتاه و بلند مدت، ساختار دسته های ماهیان، بررسی رفتار ماهیان پلاژیک بزرگ و تضمین بهبود وضعیت اکوسیستم های دریایی و جمعیت ها و توده های بارور ماهیان فراهم نموده و اطلاعات ارزشمندی را جهتهمکاریهای همه جنبه و انتخاب استراتژی های نوین و کارآمد مدیریتی در اختیار مدیران شرکتهای صیادی و سازمانها و یگانهای نظارت بر صید و بهره برداری از ذخایر دریایی قرار می دهد.
اهداف این مطالعه شامل ارزیابی کارایی تکنولوژی ماهواره ای در دریانوردی و اکولوژی دریا، مطالعه موردی حرکت ماهی تن در دریاها و اقیانوسها، بررسی نیچ حرارتی و ارزیابی میزان بقای ماهیان تک گذاری شده است.