مقاله کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي و نقشه جامع علمي کشور در حوزه سلامت و بهداشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۳۰۵ تا ۳۱۳ منتشر شده است.
نام: کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي و نقشه جامع علمي کشور در حوزه سلامت و بهداشت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي
مقاله نقشه جامع علمي کشور
مقاله حوزه سلامت و بهداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آتش نفس محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آتش نفس الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هدف از مطالعه حاضر، تبيين کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در حوزه سلامت و بهداشت و تاکيد بر جايگاه اين فن آوري نوين در نقشه جامع علمي کشور مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مروري به صورت بررسي پژوهش هاي علمي و کاربردي توسط پژوهشگران داخل و خارج از کشور مي باشد که کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي را در زمينه سلامت، بهداشت و اپيدميولوژي تشريح مي نمايند.
يافته ها: کاربردهاي اين سيستم در زمينه بهداشت جامعه و مطالعات اپيدميولوژيک، شامل: مديريت بحران در حوادث غير مترقبه، بررسي و تجزيه و تحليل مکاني در زمينه ارتباط بين بروز بيماري ها و عوامل خطر زاي محيطي، طراحي و اجراي برنامه هاي بهداشتي بر اساس تعيين توزيع جغرافيايي بيماري ها، ارزيابي و پايش به هنگام در مقابل حملات بيوتروريستي و غيره.
بحث و نتيجه گيري: نقشه جامع علمي کشور، به تعيين زمينه هاي تحقيقاتي اولويت دار و تشريک مساعي محققين کمک نموده و الگويي براي برنامه ريزي علمي از جمله در حوزه بهداشت مي باشد. يکي از تکنولوژي هاي نوين که ميتواند جهت دستيابي آسانتر و دقيق تر اطلاعات و تسهيل فرآيند تصميم گيري در سيستم مراقبت هاي بهداشتي-درماني و ارتقا سلامت و بهداشت آحاد جامعه موثر باشد، سيستم اطلاعات جغرافيايي است که بايد کاربرد آن بيش از پيش توسط سياستگذاران، مديران و متوليان امر بهداشت و سلامت کشور مورد توجه قرار گيرد.