سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هیبت اله صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
هیرش سلطان زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
هیوا فاروقی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان دانشجوی دکتری صنایع

چکیده:

توزیع ، سالهای متمادی نقش و اهمیت بسزایی در صنعت و حیات اقتصادی داشته است، اما این موضوع اخیراً به عنوان یک نقش اساسی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. یکی ازراهها برای موفقیت شرکتها، قرار دادن وسایل مورد نیاز در مکان مناسب با بهره‌گیرى ازگردش اطلاعات و مواد از طریق زنجیرهای لجستیکیاست. برنامه ریزی احتیاجاتمنابع ( DRP) فرایندی براىتمام محصولات موردنیاز در یک ساختار توزیع مبتنی بر موجودى مرکزى است ودر مورد راههای تحویل محصولات بحث می کند . با استفاده از DRPمی توانیمفرآیند تطبیق موجودی با سفارشات مشتریان را مدیریت کنیم ، بنابرینتولید محصول نامناسب ، قرار گرفتن موجودی تولید در مکان و زماننادرستبه حداقل ممکن کاهش می یابد. DRP‌یک سیستم توزیع است که به کاربران خود اجازه می دهد محیط اطراف و محدودیتها و تفاوتهای موجود در سیستم را شناسایی و در صورت هر گونه تغییر کاربر می تواند این تغییرات را در DRPبازتابنماید ، بنابرینهدف شبیه سازی واقعیات به نحوی استکه به درستی نماینگر کارهایی باشد که ما در واقعیت انجام می دهیم و یا می خواهیم در آینده آنها را به انجام برسانیم . در این مقاله ابتدا به تاریخچه سیستمهای توزیع پرداخته سپس نحوه کارکرد سیستم برنامه ریزی احتیاجات را بیان می کنیم و در آخر مزایا و معایب این سیستم را بیان می کنیم .