سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی حسن آبادی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک-ساخت و تولید، دانشگاه تهران
محسن حامدی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

چکیده:

شناسایی و رفع عوامل مولد عیوب عامل اصلی در ساخت و تولید با کیفیت بالا می باشد. از طرفی انجام این قبیل امور توسط افراد باتجربه ای انجام می گیرد که هزینه های بالایی را تحمیل می نمایند. عوامل بالقوه اصلی ایجاد عیوب در ماشینکاری عبارتند از؛ ماشین ابزار، ابزار، موقعیت دهنده ها و کارگیرها، پارامترهای ماشینکاری، خنک کار و روانکار, ماده اولیه و سیستم اندازه گیری و پایش. در این تحقیق برای ایجاد سیستم خبره شناسایی عوامل ایجاد عیوب، فرایند سنگزنی استوانه ای مرغک- مرغک از نوع پلانج مورد بررسی قرار گرفته است. شناسایی عوامل موثر در ایجاد خطا، پردازش آنها به صورت قواعد، ایجاد مدل منطقی مطلوب برای ریشه یابی و در نهایت ایجاد سیستم خبره به کمک نرم افزار اکسیس کوروید مراحلی است که برای ایجاد موفقیت آمیز سیستمهای خبره ی تشخیصی در حوزه ماشینکاری, بایستی مورد توجه قرار بگیرد. در استخراج دلایل ایجاد خطا، از روش استنتاج پسرو به منظور دست یابی به شواهد بیشتر وتقویت عوامل بالقوه، استفاده شده است.