سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید وحیدینسب – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت
شهرام جدید – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده برق

چکیده:

پیش بینی بار کوتاه مدت در بهر ه برداری سیستم های قدرت، نقش اساسی ایفا می نماید. این کار با فرآیند آموزش، که شامل اعمال مثا ل ها و نمونه های قبلی ورودی و خروجی به سیستم فازی است، انجام می گیرد. روال کار به این صورت است که مقادیر گذشته بار به همراه اطلاعات وابسته دیگر به عنوان ورودی و همچنین مقدار پیش بینی مورد انتظار به عنوان خروجی به سیستم فازی داده می شود. سیستم فازی به طور خودکار یک ارتباط غیرخطی درونی بین این ورود ی ها و خروجی ها برقرار می کند که در مراحل بعدی به وسیله آن، عمل پیش بینی را انجام می دهد. با این وجود، به – دلیل تفاوت بسیار زیاد الگوی بار مربوط به روزهای تعطیل خاص نسبت به یک روز معمولی، پیش بینی بار کوتاه مدت با استفاده از سیستم فازی به تنهایی نمی تواند کارآیی خوبی برای پیش بینی بار این روزها داشته باشد . چون الگوی بار چنین روزهایی با الگوی بار روزهای عادی از نظر سطح و شکل منحنی متفاوت است . لذا وجود یک سیستم خبره برای اصلاح پیش بینی اولیه لازم است که با استفاده از تجربه فرد خبره اطلاعات لازم برای اصلاح نتایج را اعمال نماید. روشهای مذکور با استفاده از داده های واقعی بار الکتریکی یکی از مناطق برق ایران شبیه سازی شده و نتایج آن ارائه شده است.