سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

میرمحمد صادقی – کارشناس اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان
علی نادی – کارشناس اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان
معصومه اشراقی – کارشناس اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان
عبدالحسین طباطبایی – کارشناس اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

با استفاده از تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیائی و همچنین تصاویر ماهواره لندست مربوط به گذر شماره ۱۶۳ و ردیف شماره ۳۷ محدوده ای به وسعت ۱۴۴۰۰۰ هکتار از اراضی بیایانی استان اصفهان واقع در شهرستان نائین شناسائی و سپس توسط کارشناسان مطالعه وسپس اطلاعات توصیفی و مکانی منطقه مزبور ، شامل نقشه های موضوعی منابع طبیعی از جمله خاک، پوشش گیاهی و … با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ همراه با اطلاعات توصیفی مربوطه کامپیوتری شده که در این راستا اطلاعات لازم جهت شناخت دقیق منطقه به دست آمد نظر به اینکه اساس نقشه های موضوعی مزبور، نقشه های سال ۱۳۳۴ سازمان نقشه برداری است که بیش از ۴۰ سال از تاریخ تهیه آن گذشته، لذا به منظور مقایسه روند کنترل و یا گسترش بیابان، تصویر ماهواره ای منطقه مربوط به سالهای ۶۳ و ۶۹ به طریق چشمی تعبیر و تفسیر و تغییرات حاصله مشخص گردید.
همچنین اطلاعات منطقه با سیستم GIS تلفیق، سنتز ونهایتا توان زیست محیطی منطقه مشخص گردید و به منظور ارائه بهتر اطلاعات برنامه کامپیوتری لازم تهیه شده است.