سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود صادقی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وامق رسولی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نفت ؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

خواص ماده سنگ و ساختار ناپیوستگی ها در توده سنگ از مهمترین پارامترهای موثر بر نتایج آتشباری هستند . این تاثیر به صورت قابلیت انفجار، ویژگی طبیعی توده سنگ به شمار می آید . تا
کنون تلاش های زیادی برای ارزیابی قابلیت انفجار توده سنگ بر اساس طبقه بندی های ژئومکانیکی توده سنگ و تعیین خرج ویژه بهینه انجام شده است . در این مقاله با بیان نقاط ضعف روش های موجود، سیستم ارزیابی قابلیت انفجار بر مبنای سیستم های مهندسی سنگ مطالعه و بررسی شده است . به این منظور قابلیت انفجار سه توده مختلف در معدن مس سرچشمه ارزیابی و نتایج با بعد فرکتال پس از آتشباری مقایسه شده است .