سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین کاظمی نژاد – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه علم و صنعت
سیدجمشید موسوی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

پیش بینی امواج یکی از موضوعات مهم در مهندسی ساحل و دریا می‌باشد. در این پژوهش با بکارگیری سیستم‌ استنباط فازی، مدلهایی جهت پیش‌بینی امواج در شرایط محدودیت طول موجگاه توسعه یافته است. بمنظور ساخت مدلهای بهینه، در مراحل ساخت مدلهای فازی از شبکه عصبی و تکنیک خوشه‌سازی داده‌ها نیز استفاده شده است. در این مطالعه از اطلاعات میدانی ثبت شده در دریاچه انتاریو در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ استفاده شده است. ابتدا با استفاده از اطلاعات میدانی سال ۲۰۰۲، مدلهای فازی مجزایی برای پیش‌بینی ارتفاع موج شاخص و پریود قله طیف توسعه یافته است. سپس با استفاده از اطلاعات میدانی سال ۲۰۰۳ مدلهای توسعه یافته مورد ارزیابی قرار گرفته است و خطای حاصله از آنها محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد که برای پیش‌بینی امواج در شرایط محدودیت طول موجگاه در منطقه مورد مطالعه، می‌توان با بکارگیری سیستم‌های استنباط فازی پارامترهای امواج ر ابا خطای نسبتاً کمی پیش‌بینی نمود.