سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامعباس فلاح قالهری – کارشناس گروه پژوهشی اقلیم شناسی کاربردی پژوهشکده اقلیم شناسی
علی وحیدیان کامیاد – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
محمد موسوی بایگی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
مجید حبیبی نوخندان – عضو هیئت علمی پژوهشکده هواشناسی و سرپرست پژوهشکده اقلیم شناسی

چکیده:

در این مقاله با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی وسیستم استنباط فازی ممدانیپیش بینی بارش در بازه زمانی آذر تا اردیبهشت در منطقه خراسان بزرگ شامل سه استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی ارائه شده است. این روش شامل سه گام می باشد. در گام اول، ارتباط بین تغییرات الگوهای سینوپتیکی شامل فشار سطح دریا، اختلاف فشارسطح دریا، دمای سطح دریا، اختلاف دمای سطح دریا و سطح ۱۰۰۰ میلی باری، دمای سطح ۸۵۰ هکتوپاسکال، ارتفاع معادل سطح ۵۰۰ هکتوپاسکال و رطوبت نسبی سطح ۳۰۰ هکتوپاسکال با بارش متوسط منطقه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در انتخاب این مناطق که مجموعه ای از نقاط در خلیج فارس و دریای عمان، دریای سیاه، دریای خزر، دریای مدیترانه، دریای شمال، دریای آدریاتیک، دریای سرخ، خلیج عدن، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند و سیبری را شامل می شوند، تاثیر پذیری بارندگی ۱۳۴۹ شمسی آموزش داده شده است و – منطقه شمال شرق ایران از الگوهای سینوپتیکی مورد توجه قرار گرفته است. در گام دوم، مدل در دوره ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ انجام شده است. نتایج نشان می دهد سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی و سیستم استنباط – در گام سوم، پیش بینی بارش در دوره ۱۳۸۱ فازی در ۷۰ درصد از سال ها می تواند بارش را با دقت قابل قبولی پیش بینی کنند.