سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناظمه اشرفیان – کارشناس ارشد پترولوژی، کارشناس GIS سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ک
سیده رقیه موسوی – کارشناس ارشد پترولوژی، کارشناس GIS سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ک

چکیده:

برگه یک صد هزارم تسوج واقع در شمال غربی کشور و در بر گیرنده قسمتی از استانهای آذربایجان غربی و شرقی می باشد. جهت تهیه نقشه های معدنی مس و در نهایت مشخص نمودن نواحی امید بخش در منطقه در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) از لایه های اطلاعاتی مختلفی استفاده شده است. شامل لایه های زمین شناسی، ژئوشیمی. کانی سنگین ژئوفیزیک هوایی و دور سنجی سه مرحله جمع آوری، پردازش و تلفیق داده ها که مراحل اصلی سیستم GIS می باشند روی تمامی لایه های اطلاعاتی اعمالگشته و ماحصل این مراحل نقشه های پتانسیل معدمی مس می باشد. طبق این نقشه ها اولویت بندی اکتشافی منطقه امکان پذیر می گردد.