سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهمن جباریان امیری – گروه محیط زیست سازمان بهره وری انرژی ایران
تیکا سهراب – گروه محیط زیست سازمان بهره وری انرژی ایران

چکیده:

مقالة حاضر حاصل اجرای پروژه مکان یابی در معاونت انرژی است . در این پروژه نخست با استقرار یک سیستم اطلاعات جغرافیایی مبادرت به رقومی کردن لایه های اطلاعاتی مورد نیاز در مکان یابی نیروگاه شده است و سپس با تهیه نقشه های شیب، جهت جغرافیایی و نقشه ارتفاع از سطح دریا، نقشه اکوسیستم های کلان کشور در مقیاس ۱:٥٠٠٠٠٠تهیه شده است . این نقشه که می توان آن را نقشه توان فیزیکی کشور نامید با نقشه آب زیرزمینی و نقشه زمین شناسی تـلفیق گردید و نقشه توان محیط زیستی بدست آمد . سپس نقشه حاصله با نقشه حریم شهرها به شعاع ٢٠ کیلومتر مربع و نقشه حریم مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست به شعاع ٣٠ کیلومتر تلفیق گردید، تا پهنه های مناسب که در خارج از این حریم ها واقع اند مشخص گردد . سپس از طریق سناریوسازی برای شبکه انتقال نیرو و شبکه انتقال سوخت در هر استان با توجه به شرایط محیطی آن نزدیکترین حریم ها و سپس پهنه های مناسب برای ساخت نیروگاه انتخاب گردید