سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریدون وفایی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ابوذر هادی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی
امین شمس – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی

چکیده:

اهمیت اثرات زیست محیطی به توزیع مکانی اثرات و دریافت کننده ها وابستگی زیادی دارد. انتخاب سطح تحلیل اثرات در فرآیند ارزیابی، تاثیر زیادی بر نتایج دارد، که در ارزیابی زیست محیطی متداول، این ابعاد مکانی نادیده گرفته می شود. در این مقاله روش ارزیابی مکانی اثرات (SIAM) به منظور ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) با استفاده از GIS ارائه و بررسی می شود. مبنای روش SIAM این است که اهمیت اثرات زیست محیطی، در کنار دیگر عوامل، به توزیع مکانی اثرات و محیط تاثیر پذیر وابسته است. اطلاعات تهیه شده با استفاده از GIS در مراحل شناسایی و پیش بینی اثرات فرآیندEIAبه کار می رود تا با محاسبه مجموعه ای از شاخص ها، اهمیت اثرات تعیین و ارزیابی گردد. برای هر مولفه زیست محیطی (مانند آلودگی هوا، منابع آب و …)، شاخص ها بر اساس توزیع مکانی اثرات محاسبه می شوند و تجمیع اثرات مطابق با مقیاس های مشخص تحلیل انجام می شود. با روش SIAM می توان اطلاعات تولید شده در تمامی مراحل EIA را به طور موثری برای ارزیابی اثرات به کار گرفت و با استفاده گسترده تر از GIS به نتایج موثر و مفیدی دست یافت.