سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن رزاقی ابیانه – مهندس عمران و کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، شرکت پیشگامان فن اندیش ت
حمیدرضا پیروان – استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

یکی از معضلات حوزه‌های آبخیز کشور روند رو به افزایش تخریب منابع آب و خاک می‌باشد. با توجه به اینکه هر حوزه از نظر وضعیت طبیعی خود ( زمین‌شناسی، خاک‌شناسی، پوشش، اقلیم و …)دارای استعداد خاص خود می‌باشد، لذا شناسایی استعداد اراضی در هر حوزه گام نخست در امر توسعة پایدار و مدیریت زیست محیطی بهینه می‌باشد. بر این اساس حوزة آبخیز صفارود – رامسر که یکی از حوزه‌های با جاذبة توریستی می‌باشد، در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا رقومی‌سازی نقشه‌های پایة زمین‌شناسی، خاکشناسی، پوشش گیاهی و اقلیم انجام گردید و با لحاظ محدودیت‌های موجود منطقه درمحیط GIS، عملیات تلفیق داده‌ها صورت پذیرفت و نهایتاً نقشه قابلیت اراضی با دیدگاه توسعة پایدار تولید گردید. این نقشه می‌تواند راهکار بسیار مناسبی برای مدیران اجرایی در جهت مدیریت بهینه در منطقه مدنظر قرار گیرد. یافته‌ها نشان می‌دهد که با توجه به فشارهای روزافزون به منابع آب و خاک حوزه توسط بهره‌وران، گسترة وسیعی از منطقه نیازمند حفاظت و حراست می‌باشد.