سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید غلامی – دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز
فریدون معصوم پور – کارشناس ارشد آبخیزداری
عبدالغفار غفاری – مدیر عامل مهندسین مشاور طراحان البرز سبز
محمد رحمانی – کارشناس ارشد GIS و RS

چکیده:

بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور پیشرفتهای چشمگیری در علم هیدرولوژی حاصل آورد. این سیستم با دقت بسیار بالایی در شبیه سازی ژئومتری یک حوزه آبخیز یک یک محدوده جغرافیایی و همچنین شبیه سازی بستر رودخانه ها بکار می رود. در این تحقیق برای انجام مطالعات پایه به منظور ارائه یک سیستم زهکشی آبهای سطحی شهر رشت از قابلیتهای سیستم اطلاعات جغرافیایی وسنجش از دور استفاده شد. با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی محدوده حوزه بالا دست شهر رشت، حوزه های شهری مشخص شده و مطالعات پایه صورت گرفت. همچنین از سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای برای تعیین ضریب رواناب و میزان حجم رواناب در محدوده هر خیابان استفاده شد.