سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا نقش – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشگاه
الهه شکل آبادی – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشگاه
سارا عباس نژاد – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشگاه
بهناز گودرزی – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشگاه

چکیده:

سیستم ایمنی بدن موجودات بسیار گسترده، سازگار و خودسازمان یافته است. برخوردهای قبلی را درحافضه نگه می دارد و توانایی یادگیری برخوردهای جدید را به طور دائمی داراست. الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی حول این مفهوم توسعه یافته است. یک سیستم ایمنی مصنوعی می تواند بسیاری از ویژگی های کاربردی سیستم ایمنی طبیعی از جمله تنوع، مقاومت در مقابل خطا، یادگیری پویا و تطابق پذیری راترکیب نماید و از ن در سیستمهای مهندسی از جمله پردازنده ها و سیستمهای حفاظت و امنیت اطلاعات استفاده کند. این الگوریتم ها بسیاری از امور پیچیده مهندسی را میسر کرده اندکه در این مقاله به بررسی آن پرداخته ایم