سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

روح الله پروانه خواه طهران – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آرج
مرتضی طلوعی – کارشناس مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
کیانوش سیامردی – کارشناس مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

افزایش روز افزون جمعیت و پیشرفت صنایع در کشورهای جهان , تامین آب را به مسئله ای بسیار مهم و پیچیده تبدیل کرده است . در ایران نیز پیشرفت سریع زندگی مدرن , مهاجرت روز افزون مردم از روستا ها به شهرهای کوچک و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و … مقدار نیازهای آبی را افزایش داده است . این نیازها تنها بااستفاده از روشهاوتکنولوژی های نوین جهت بهره برداری مناسب از منابع آب کشور وجلوگیری از هدررفتن آنها و فرهنگ سازی مصرف بهینه قابل تامین است . با توجه به اینکه ایران کشوری دارای ا قلیم خشک و نیمه خشک است و فقط در ماههای خاصی از سال دارای بارندگی هایی آن هم به شکل نا متوازن در مناطق گوناگون خوداست , سیستم جمع آوری آب باران می تواند یک چشم انداز منا سب برای منابع آب موجود در کشور باشد . دراین مقاله به بررسی عملکرد سیستم جمع آوری مستقیم آب باران وآاربردهای آن درمحیط های شهری پرداخته خواهد شد