سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول کنارنگی – دانشکده فنی دانشگاه تبریز
سهراب خانمحمدی – دانشکده فنی دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه در جهان استفاده از سیستم مدریت بر پایه اطلاعات * کاربرد فراوانی در تصمیم گیری های جزئی و کلی دارد . در این مقاله سعی شد ضمن معرفی این شیوه از واحد های نیروگاه حرارتی تبریز بعنوان مدل استفاده شود . تا بتوان تاثیر مثبت ساختار سی ستم مدریت بانک اطلا عاتی و کامپیوتری را در بهره برداری مطلوب ما ارائه داد (Data Based Management Systems (DBMS).