سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد سهرابی نیا – ستاد محیط زیست و توسعه پایداری شهرداری تهران
فرناز قبادی –
زهره حسامی –

چکیده:

با گسترش نقش سیستمهای رقومی در شهرهای مدرن، قابلیتهای این سیستمها در عرصه های مختلف به اثبات رسیده است. یکی از این زمینه ها ارائه خدمات الکترونیکی بانکی به شهروندان است. در این تحقیق بکارگیری اطلاعات نکانی به صورت لایه های GIS جهت راهنمایی و اطلاع رسانی بهتر به مشتریان و نیز ایجاد زمینه ای برای بانکها جهت تبلیغات و معرفی بهتر خدمات و امکانات خود مورد بررسی قرا رمی گرد. روش کار بدین صورت است که اطلاعات مکانی به صورت لایه های GIS وارد سیستم دستگاه های خودپرداز می گردد. با کمک یک نرم افزار مخصوص، شی MapViewer در سیستم جانمایی شده و فرمان دسترسی به اجرای آن در دسترس کاربران خدمات الکترونیکی بانکی قرار داده می شود. کاربران با انتخاب این فرمان، نقشه مربوط به نقطه ای که هم اکنون در آن واقع هستند را از سیستم بازیابی کرده و موفق به تعیین موقعیت خود می گردند. سپس از طریق نقشه، مراکز خدمات الکترونیکی بانکی نزدیک به کاربر نمایش داده می شود . کاربر از طریقفرمان مربوطه شعبهمورد نظر خود را انتخاب کرده و تمامی اطلاعات مربوط به آن شعبه و خدمات مورد ارائه را از سیستم دریافت می کند. نکته مهم در مدل ارائه شده این است که بکارگیری سیستم پیشنهادی هم برای مشتریان و کاربران خدمات بانکی و هم به خود بانکها سودمند خواهد بود. این سیستم نیازمند نصب تجهیزات جدید و هزینه سخت افزاری اضافی نبوده و از همانامکانات موجود در شعبه هایی که دارای خدمات خودپرداز الکترونیکی هستند،استفاده می کند.