سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

نورالدین پوستی – شرکت مهندسی سنس

چکیده:

امروزه استفاده از خدمات عکسبرداری به کمک اشعه مادون قرمز تقریبا در کلیه صنایع بهنحوی سابقه ای توسعه یافته به طوری که در حال حاضر هیچ صنعتی را نمی توان یافت که از این خدمات بی نیاز باشد. طبق آمار منتشره و اطلاعات موجود در حال حاضر عکسهای حرارتی پیشرفته ترین و کارآمدترین ابزارکار در برنامه های تعمیراتی و بازرسی های فنی اکثر صنایع خصوصا صنعت برق می باشد. با توجه به اینکه در شبکه های برق(تولید-انتقال- توزیع) عموما عبور جریان و ایجاد حرارت دو عامل لاینکف بوده و نقاط ضعیف شبکه ها با عبور جریان بیش از قسمت های دیگر گرم می شوند، لذا ایجاد حرارت می تواند به عنوان پایه و اساس در بررسی عیوب شبکه ها مورد استفاده قرار گرفته و بهترین راهنما جهت ارزیابی و ضعیف آنها باشد.