سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اکبر صادقی – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

چکیده:

امروزه اهمیت مدیریت ایمنی در دست یابی به کارآیی سازمان به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. مقررات ایمنی روز به روز سختگیرانه تر می شوند و از نگاه کارکنان نیز ایمنی شرط اولیه محیط کار است، حتی می توان گفتعلت اصلی پیدایش مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایجاد راهی برای رعایت مقررات اجباری ایمنی می باشد. البت امروزههمگان بر این باورند که ایمنی و بهداشت به سیستم مدیریت فعالی نیاز دارد چرا که ایمنی و بهداشت شغلی را نمی توان از طریق مقررات اجبارییا احساس جمعی و یا توسط یک فرد به تنهایی تامین کرد. شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به توجه به تجربه حدود دوساله خود در امر استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18001) تنهاترین راه ارتقای سطح ایمنی و بهداشت شغلی را دراستقرار اصولی و کامل این سیستم می داند. مقاله حاضر به بررسی کاربرد سیستمهای جهانی مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و بالاخص سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می پردازد.