سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شهرام جدید – دانشگاه علم و صنعت ایران-دانشکده مهندسی برق
مجید بابابیک – دانشگاه علم و صنعت ایران-دانشکده مهندسی برق

چکیده:

کاهش تلفات بوسیله تجدید آرامش در سیستم های توزیع بواسطه تغییر وضعیت کلیدهای تقسیم کننده صورت می گیرد. حل مسئله کاهش تلفات بوسیله تجدید آرایش، عبارت است از جستجوی کلیه آرایش های ممکن شبکه بطوری که ساختار شعاعی شبکه محفوظ بماند. این مقاله مسئله بکارگیری تکنیک های سیستم های هوشمند در کاهش تلفات و بحث تعیین قوانین لازم در روند استنتاج را ارائه می کند. علاوه بر این، در مسیر حل مسئله کاهش تلفات، همزمان، لحاظ کردن معیاری برای برقراری ارتباطی منطقی میان شرایطی که لازمه کاهش تلفات بوده و نیز شرایطی که بر آن اساس از حدود کاری تجاوز نشود(شاخص تعادل بار) را مطرح می کند که موجب افزایش اعتبار پاسخ نهایی می شود. به منظور حل شبکه توزیع در هر مرحله از تجدید آرایش، یک روش با سرعت و دقت مناسب برای محیط سیستم های هوشمند ارائه شده است. نهایتا سیستم مورد نظر بر روی شبکه استاندارد IEEE پیاده سازی و نتایج آن ارائه شده است.