سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیمین صباح – شرکت آب و فاضلاب شهر تهران، امور نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه ها

چکیده:

تضمین کیفیت بهره برداری از تصفیه خانه های آب بسیار حائز اهمیت است به صورتیکه USEPA در سال ۱۹۹۹ یک Guideline جهت تصدیق کیفیت کار بهره برداری منتشر کرده است.
از طرفی پارامترهای مهم در کنترل فرآیند آب باید به طور دائم بررسی شود تا امکان عکس العمل سریع به واحد بهره برداری داد ه شود.
در این مقاله به بررسی سیستم های پایش پیوسته جهت کنترل فرایند تصفیه به طور کلی وس یستم کدورت سنجی تصفیه خانه جلالیه به طور اخص پرداخته شده است. از آنجایی که اندازه گیری کدورت آب خامو آب تصفیه شده به صورت معنادار با صحت و دقت مورد قبول جهت کنترل فرایند تصفیه و در نتیجه کنترل کار واحد بهره برداری از اهمیت زیادی برخوردار است. چالشهای تصفیه خانه جلالیه برای اندازه گیری صحیح و دقیق کدورت، به خصوص در کدورت های کمتر از ۰/۵ NTU و ویژگیهای استفاده از دستگاههای فوق حساس کدورت سنجی پیوسته، به تفضیل دراین مقاله ذکر شده است.
لازم به ذکر است که در مورد استراتژیهای کنترل صنعتی پیوسته از جمله کنترل مستقیم هر سیستم، سیستم کنترل شبکه ای همچنین سیستم کنترلی Field bus باختصار توضیح داده شده است. در تصفیه خانه ها به دلیل پراکندگی سازه ها و بزرگ بودن محیط تصفیه خانه استفاده از سیستم های کنترلی Field bus باکنترل مرکزی باعث صرفه جویی در هزینه ها و همچنین کم کردن ریسک کابل کشی خواهد شد. بخشی از سیستم کدورت سنجی تصفیه خانه جلالیه از این روش تبعیت می کند که مزایای آن در این مقاله بیان شده است.