سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شراره پورابراهیم – استادیار گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک
مهرداد هادی پور – استادیار گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک

چکیده:

سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری مکانی به عنوان فن آوریهای نوین اطلاعاتی می توانند در مدیریت یکپارچه و جامع منابع نقش اساسی داشته باشند. این سیستم ها با استفاده از ابزار GIS و دانش های بروز دنیا از جمله تصمیم گیری چند معیاری به برنامه ریزی صحیح به صورتی که هماهنگ و همسو با محیط زیست و توسعه اقتصادی منطقه باشند می پردازد. ابزارGIS با توانایی ارزیابی گزینه های مختلف ونیز همپوشانی لایه های متفاوت ابزاری کارآمد در این دانش تلقی می شود. این مطالعه در نظر دارد تا با معرفی روشی جدید در ارزیابی چند جانبه با استفاده از معیارهای متفاوت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و نیز استفاده از ابزار GIS به تشریح سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی در مدیریت جامع منابع آب بپردازد.