سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احمد زمانی – بخش زمین شناسی – دانشگاه شیراز
علیرضا ملک – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

مطالعه وب ررسی ارتباط بین ساختارهای زمین شناسی و تغییرات سطح زمین مورفوتکتونیک (morphotectonics) نامیده می شود. مطالعات مورفوتکتونیکی برای پی بردن و شناسایی ساختارهای نئوتکتونیکی (neotectonic structures) مناطق فعال بسیار مفید می باشند. ساختار زمین شناسی در اثر فرایندهای درونی (endogenic processes) به وجود می آیند. در صورتی که ریخت و تغییرات سطح زمین عمدتا حاصل فرایندهای بیرونی (exogenic processes) می باشند. بدون شک فرایندهای درونی و ژئودینامیکی علاوه بر ایجاد ساختارهای زمین شناسی در ریخت و تغییرات سطح زمین نیزنقشی موثر و مهم ایفاء می کنند. بنابراین بررسی های مورفومتریک که شامل مطالعاتی کمی ریخت شناسی سطح زمین می باشند، اطلاعات مهمی در رابطه باحرکات تئوتکتونیکی مناطق مورد مطالعه بدست می دهند.