مقاله کاربرد شاخص هاي ناپايداري جوي براي آشکارسازي و تحليل ديناميک توفان تندري روز ۵ ارديبهشت ۱۳۸۹ تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۱۸۲ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: کاربرد شاخص هاي ناپايداري جوي براي آشکارسازي و تحليل ديناميک توفان تندري روز ۵ ارديبهشت ۱۳۸۹ تبريز
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص هاي ناپايداري جوي
مقاله روش تحليل ديناميک
مقاله توفان تندري
مقاله ترموديناميک جو
مقاله تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قويدل رحيمي يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توزيع احتمال وقوع توفان هاي تندري تبريز نشانگر اجتناب ناپذير بودن وقوع آن ها بويژه در دوره هاي برگشت کوتاه مدت بوده و از اين رو توفان هاي تندري و پديده هاي فرعي ناشي از آن در تبريز يک خطر مخرب دايمي محسوب مي گردند.
به منظور ارزيابي توفان هاي تندري از شاخص هاي ناپايداري جوي مختلفي استفاده مي شود که در اين مطالعه براي ارزيابي توفان تندري روز ۵ ارديبهشت ۱۳۸۹ از شاخص هاي CAPE، CIN، SI، KI، TTI، LI، SOI،SWEAT  و شاخص آب قابل بارش يا PW استفاده شده است. کاربرد شاخص هاي مذکور نشان داد که نتايج به دست آمده از کل شاخص ها وقوع ناپايداري شديد جوي در حد توفان تندري در تبريز را مورد تاييد قرار مي دهد که در اين ميان شاخص شوالتر يا SI به علت نتايج جالب توجهي که ارايه کرده بهتر از ساير شاخص ها شناخته شده است. همچنين تشديد ناپايداري جوي و حرکات قائم و همرفتي در سه تراز ۶۵۰، ۷۰۰ و ۷۵۰ هکتوپاسکال در روز ۵ ارديبهشت نشان مي دهد که وقوع توفان تندري، بارش ۱۷٫۵ ميلي متري و بارش تگرگ در روز مذکور نمي تواند به علت ناپايداري محلي هوا که عمدتا در فصل بهار آذربايجان همرفت دامنه اي است، باشد، بلکه وقوع ناپايداري شديد و توفان تندري مذکور بر اثر ورود جبهه هواي سرد و عوامل سينوپتيک انجام گرفته است.