سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد مدرسی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
موچهر خردتام – دانشگاه شیراز
محمد تقی آباد – دانشگاه شیراز

چکیده:

از آنجا که علمرکد صفتی کمی و پلی ژ«تیک است انتخاب مستقیم موثر نبوده ولیک اربرد شاخص های انتخاب می تواند کارگشا باشد بر این اساس در سال زراعی ۷۹-۷۸ تحقیقی در دو ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در کوشکک و باجگاه انجام گرفت.