سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد ابراهیم بنی حبیب –
آذر عربی –

چکیده:

افزایش جمعیت موجب توسعه مناطق شهری و کانون‌های جمعیتی در مناطق با خطر بالای سیلاب
می گردد. لذا ضرورت وجود سامانه‌های پیشرفته هشدار سیل آشکارتر می‌شود که در این راستا استفاده از مدل‌های پیچیده‌تر و انعطاف‌پذیرتر که بتواند سیلاب حوضه‌‌های وسیع و پیچیده را شبیه‌‌سازی نماید اهمیت بسزایی دارد. در تحقیق حاضر به بررسی توانایی شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی سیلاب حوضه رودخانه آجی چای با فرض بارش فراگیر در این حوضه پرداخته شده است. تحقیق حاضر نشان داد که یک شبکه عصبی مصنوعی MLP-BP با ۳۰ نرون در لایه مخفی می‌تواند سیلاب حوضه را به خوبی شبیه‌سازی نماید و کاهش و افزایش نرون‌های لایه مخفی باعث کاهش دقت شبیه‌سازی می‌گردد. ساختار مورد استفاده توانست با خطای نسبی ۲% آموزش ببیند در حالی که خطای تست آن به ۲۰%رسید.