سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قدم خیر گراوند – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
محمدرضا رضایی – دکتری زمین شناسی نفت
بهمن بهلولی – دکتری مکانیک سنگ
علی کدخدایی ایلخچی – دانشجوی دکتری زمین شناسی نفت

چکیده:

تراوایی مهمترین پارامتر در تعیین نحوه جریان سیالات مخزن می باشد شعاع گلوگاه تخلخل پارامتر بسیار مهم دیگری است که نقش بسزایی در تعیین تراوای تخلخل، ازدیاد برداشت و توانایی نگهداری ستون هیدروکربنی توسط پوش سنگ دارد. هدف این مطالعه تعیین تراوایی و شعاع گلوگاه تخلخل در اشباع ۷۰ درصد با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی می باشد بانک اطلاعاتی موجود درانی مطالعه شالم ۱۱۶ نقطه اطلاعات تخلخل، تراوایی و فشار مویینگی حاصل از آنالیز تزریق جیوه بود که مربوط به شش چاه از سازندهای کربناته میدان گازی پارس جنوبی می باشد.