سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد دورعلی – دانشیار
مهدی اسماعیلی – دانشجوی دکتری
علیرضا فتحی – دانشجوی دکتری

چکیده:

در مقاله حاضر روشی برای محاسبه تنش پسماند به وسیله عصبی و ضریب همبستگی از روی تصاویر هاله های موری یک جهتی ارائه شده است. در این روش ابتدا با استفاده از روابط میدان جا به جایی و تنش پسماند دو بعدی آزاد شده به وسیله روش سوراخ زنی تصاویر هاله های موری ایجاد گردید. سپس با استفاده از این تصاویر یک شبکه عصبی پیشرو آموزش داده شد. همچنین از ضریب همبستگی در این روش سود برده شده است . شبکه آموزش داده شده قادر است با تقریب خوبی تنش پسماند را با استفاده از تصاویر تولید شده پیش بینی نماید.