سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا پاک نهاد – دانشجوی مهندسی برق – قدرت دانشگاه سمنان

چکیده:

در شبکه های قدرت ، شناسایی و تعیین محل و نوع اتصال کوتاه در حداقل زمان ممکن و با دقت هرچه بیشتر، یکی از موضوعات جالب توجه محققین می باشد.به اینوسیله از یک طرف، حفاظت هرچه بهتر شبکه های قدرت فراهم شده و از طرف دیگر باعث صرفه جویی در وقت و هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری سیستم خواهد شد. در این مقاله، برای این منظور از شبکه عصبی استفاده شده است. بطوریکه نوع اتصال کوتاه اعم از LLL, LLG, LL, SLG مشخص می شود و سپس محل تقریبی آن تخمین زده میشود.