سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدناظم باقری – کارشناسی ارشد مکاترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمود ارشدی نژاد – گروه مهندسی مکاترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

یکی از کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی، شبیه سازی ( تقریب – مدل سازی ) انواع معادلات و توابع غیرخطی بصورت مستقیم یا معکوس است . در این مقاله قابلیت ها و شیوه های استفاده از شبکه های عصبی برای ایجاد انواع نگاشتهای چند متغیره و غیر خطی معرفی خواهد شد، بنحوی که خواننده آشنا با کلیات مباحث شبکه های عصبی بتواند با اصول – قوانین – طراحی ساختار و آموزش یک شبکه عصبی در زمینه مد ل سازی آشنا شود