سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمال مشتاق – دانشگاه کردستان جمهوری اسلامی ایران
پرویز رشیدیان – دانشگاه کردستان جمهوری اسلامی ایران
فردین اخلاقیان – دانشگاه کردستان جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

در اکثر شرکتهای توزیع، بعضی از مراحل طراحی شبکه فشار ضعیف برق، خصوصاً جایابی پست توزیع بصورت تجربی انجام می گیرد که دارای دقت عمل پائین می باشد . در این مقاله الگوریتم هایی برای مراحل مختلف طراحی ارائه گردیده است . از قابلیت شبکه های عصبی نوع هاپفیلد و الگوریتم کوهنن برای جایابی پست توزیع برق استفاده شده و تعیین حداقل فاصله تغذیه مشترکین توسط برنامه ریزی پویا انجام گرفته است . در ادامه و با توجه به فاصله حداقل و مقدار مصرف، ناحیه تحت پوشش هر پست توزیع تعیین شده و با استفاده از مقاطع استاندارد خطوط هوایی و کابلهای زمینی و مشخصات امپدانسی آنها، سایزینگ هر فیدر طوری انجام می گیرد که سطح مقطع کابل از لحاظ فنی و اقتصادی بهینه باشد . دراین مقاله نتایج الگوریتم های فوق و نرم افزار تهیه شده مورد بررسی قرار می گیرد و درخاتمه یک شبکه نمونه در دوحالت یک پست و دو پست، طراحی شده و نتایج شامل قدرت ترانس، شبکه تحت پوشش ، فیدرهای تغذیه و سطح مقطع شبکه ارائه گردیده است .