سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالستار رودینی – دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدعلی ابراهیمی فرسنگی – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا رحمان نژاد – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به طور کلی حفر تونل و دیگر سازه های زیرزمینی منجر به حذف توده ای از خاک و سنگ محل و بروز تغییرات قابل توجه در وضعیت تنش اطراف آنها میگردد .از جمله پدیده ی مهم ناشی از این دست خوردگی وقوع نشست هایی در سطح زمین است که این امر به ویژه در مناطق شهری و به خصوص به هنگام عبور از زیر مناطق مسکونی شهرها از اهمیت خاصی برخوردار است.بنابراین برای جلوگیری از خسارت های وارده ناشی از حفر تونل بر روی سازه های سطحی و زیرزمینی میزان نشست باید پیش بینی شود .یکی از روش های پیش بینی میزان نشست استفاده از شبکه های عصبی می باشد . این روش بر اساس شبکه های بیولوژیکی عصبی انسان بنا نهاده شده است، که در آن ابتدا شبکه آموزش می بیند و سپس با استفاده از آموزه های قبلی به محرک های جدید پاسخ می دهد .در این پروژه از ۳۵ داده برای آموزش و ۵ داده برای تست شبکه استفاده شده است . این داده ها از تونل های حفر شده در مناطق مختلف دنیا گرد آوری شده اند . نتایج به دست آمده از داده های تست نشان دهنده عملکرد خوب شبکه عصبی طراحی شده می باشد.