سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود عامری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت
محمد ملایم – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

کاربرد شبک ههای عصبی مصنوعی در دهه اخیر برای تحلیل انواع مختلف ساز ههای مهندسی توسعه و پیشرفت فراوان داشته است. نظر به اینکه استفاده از این روش بعنوان یک ابزار قدرتمند مهندسی باعث کاهش قابل توجه زمان تحلیل مسائل پیچیده مهندسی میشود در این تحقیق کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای تحلیل یک مقطع روسازی که شامل چهار لایه رویه آسفالتی ، اساس سنگی، زیراساس سنگی و خاک بستر با مصالح ریزدانه است مورد استفاده و بررسی قرار گرفته است. از آنجاییکه در روشهای طراحی نوین ، بیشتر تاکید بر تحلیل سازه و محاسبه کرنشهای بحرانی در مقطع روسازی تحت شرایط بارگذاری داده شده است شبکه عصبی معرفی شده به نحوی طراحی شده تا بتواند در مقایسه با تحلیل دقیق سازه روسازی پاسخهایی با حداقل خطای ممکن ارائه دهد. این شبکه با کم کردن تعداد داده های ورودی میتواند بعنوان یک روش تقریبی معرفی شود.