سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمرتضی مرندی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسین باقری پور – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی حیدری پناه – کارشناس ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از مهمترین ویژگیها در طراحی و کنترل بتن آسفالتی، تاب فشاری آن است که با آزمایش مارشال تعیین م یشود. با توجه به هزینه های زیاد آزمایشگاهی و مشکل دسترسی خصوصا در پروژه های دور افتاده و نیاز به کنترل نتایج آزمایشگاهی ارائه یک ابزار تحلیلی قوی بیشتر احساس می شود. این مقاله توانایی شبک ههای عصبی مصنوعی جهت تعیین استحکام مارشال بتن آسفالتی مورد مطالعه قرار گرفته است. ساختار شبکه پرسپترون چندین لایه جلو رونده(Feed Forward Multy Layer Perceptron)میباشد و برای آموزش آن از آلگوریتم پس انتشار خطا وروش لونبرگ – مارکوات ( Levenberg – Marquardt )استفاده شده است. اجزاء مختلف شبکه عصبی مصنوعی شامل قانون یادگیری، توابع انتقال، تعداد نرونهای لایه مخفی، مورد بررسی قرار گرفته و حالت بهینه تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که شبکه طراحی شده جهت تعیی ن مقاومت آسفالت از کارآیی بالائی برخوردار است