سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد هوشمند زاده – کارشناس عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و عضو باشگاه پژوهشگران ج
هوشنگ حسونی زاده – معاون مطالعات پایه و طرحهای جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

درمقاله حاضر چارچوب کلی برای یک سیستم هوشمند جهت تصمیم گیری درمورد مدیریت منابع آب ارائه می شود واضح است که با توجه به گستره زیاد مسائل مدیریتی خصوصا در مورد منابع آب سیستمهایی با مشخصات مختلف می توانند طراحی شوند .گرچه هریک ازاین سیستم ها مشخصه ها و ویژگیهای خاص خود را دارند ولی دراصل دارای یک ساختار مشترک و کارکردهای نظیر می باشند بحث درباره این ساختار مشترک و کارکرد مولفه های آن اساس این مقاله را تشکیل می دهد .