سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه خرامان – گروه مهندسی کنترل دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

چکیده:

مجهز شدنعلم پزشکی به ابزارهای هوشمند در تشخیصو درمان بیماری ها می تواند اشتباهات پزشکان و خسارات جانی و مالی را کاهش می دهد. در این مقاله کاربردهای نوعی شبکه های عصبی در پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است. تلاش ما بر این بوده است که مقاله هم برای محققان هوش مصنوعی و هم برای پزشکی قابل استفاده باشد.بررسی نمونه های عملی انجام شده ایده های مناسبی برای تحقیقات بعدیایجاد میکند. بخش ۱ مقدمه ای بر سوابق شبکه های عصبی در علم پزشکی می باشد. بخش ۲ به بررسی روشهای استفاده از شبکه های عصبی در تشخیص بیماریها می پردازد. پیش بینی و پیش اگاهی درموردامراض در بخش ۳ وکاربرد شبکه های عصبی در مهندسی پزشکی در بخش ۴ بررسی میشوند. با ارائه جمع بندی در بخش ۵ مقاله خاتمه می یابد.