سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین پورخادم نمین – مربی، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مکانیک
علیرضا ناظمی – دانشجوی دکترا دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مکانیک

چکیده:

بروز آشوب های محلی محیط های متخلخل با افزایش سرعت جریان اجتناب ناپذیر می باشد . بکارگیری مدلهایی همچون قانون خطی دارسی Darcy در اینگونه محیط ها با خطا همراه بوده و از سوی دیگر تعیین ضرایب معادلات غیرخطی که جدا از عدم قطعیت ها در تقریب نیست، نیازمند تلاشهای تجربی می باشد . در این کوشش ساختاری غیرخطی، برپایه کارهای تجربی پیشینیان، برای مدل سازی جریان در محیط های متخلخل با بهره جویی از شبکه های عصبی GMDH پیشنهاد شده است . ورودی ساختار پیشنهادی، شبکه عصبی، جواب سه معادله تجربی که بیشترین همخوانی را با واقعیت دارند می باشد . دستاوردها نشان از بالاتر بودن ضریب همبستگی نسبت به مدلهای بکار رفته و همخوانی پاسخ مدل پیشنهادی با جوابهای واقعی دارد .