سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین رجائی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اسماعیل افلاکی – استایار و عضو هیئت علمی دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
البرز حاجیان نیا – دانشجوی دکتری دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بررسی زمان تاخیر درتقاطع ها موضوع مورد بررسی در این تحقیق می باشد تا بتوان میزان بازدهی زمانی را در تقاطع ها افزایش داد. از اینرو مدلهای زمان تاخیر، توسعه یافته اند تا درجهت پیش بینی و برآورد زمان تاخیر، مهندسین ترافیک را یاری نماین. در این رابطه مدلهای شبکه عصبی نیز به میزان قابل ملاحظه ای در امر ساماندهی ترافیک درون شهری موثر بوده است. در این مقاله مدل شبکه عصبی برای تقاطعهایی در شهر تهران مورد استفاده قرار گرفته است که زمان تاخیر را در حالت زیر اشباع وفوق اشباع با رعایت ورودی یکنواخت و اتفاقی و بر اساس تطابق با سیستم کنترل هوشمند (SCATS) پیش بینی و برآورد نماید. به منظور ارزیابی مدل، مقایسه ای متناظر بین این مدل و مدل زمان تاخیر پیوسته در دو تقاطع از شهر تهران بعمل آمده است تا میزان کارائی مدل مورد سنجش قرار گیرد.