سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ندا درویش – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات کارشناس مهندسی پزشکی دانشگاه ازا
فرزاد توحیدخواه – دکتری مهندسی پزشکی دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رسول خیاطی – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات کارشناس مهندسی پزشکی دانشگاه ازا

چکیده:

هزینه نیروی انسانی هر بیمارستان به عنوان بزرگترین ارائه کننده مراقبت های بهداشتی و درمانی به آحاد جامعه، بخش عمده ی منابع و اعتبارات تخصیص یافته به بخش بهداشت و درمان کشور را به خود اختصاص می دهد تعیین تعداد کارکنان بهینه ی مورد نیاز واحدهای مختلف بیمارستان، به علت اهمیت آن در کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان و هزینه ی آن از جمله موضوعاتی است که تاکنون برای آن استاندارد مشخص واحدی تدوین نگردیده است دراین پژوهش هدف مدلسازی بیمارستان و استفاده از سیستم های هوشمند برای تنظیم برنامه ی نوبت کاری و تعیین تعداد بهینه ی کارکنان به منظور افزایش کارایی بیمارستان و حداقل نمودن هزینه ها، می باشد از آنجایی که حضور بیماران در بیمارستان و ترخیص آنها می تواند بصورت یک سیستم واقعه گسسته با ویژگی های فرایندهای مارکوف در نظر گرفته شود در گام نخست با استفاده از مدلهای زنجیره ای مارکوف تخمین مناسبی از شرایط سیستم نظیر تعداد تخت های مورد نیاز و تختهای اشغال شده ارائه می گردد که می تواند در بهینه سازی استفاده از ظرفیت ها کمک شایانی نماید.