سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن منصف – پژوهشگاه نیرو – دانشگاه تهران تهران – ایران
کریم داورپناه – پژوهشگاه نیرو – دانشگاه تهران تهران – ایران

چکیده:

شبکه پتری یک روش مدلسازی دینامیکی است که توسط آن رفتار یک سیستم را می توان مورد مطالعه قرار داد . شبکه های پتری بر اساس قانون بقاء کمیتهای فیزیکی نظیر جرم و انرژی، قابلیت آشکارسازی عیبهای با گسترش کند را دارند . در این مقاله، جهت نمایش کاربرد این روش، سیکل آب و بخار یک نیروگاه بخاری بعنوان یک فرآیند صنعتی پیچیده توسط شبکه پتری مدل سازی و به کمک آن نشستی های سیکل مذکور تشخیص داده شده است . همچنین در این مقاله نشان داده می شود که با اجرای شبکه پتری حاصله نشستی های کند در سیکل های نیروگاهی به سرعت قابل تشخیص می باشند .