سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا اصغری – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران نارمک، تهران
سیدحسن هاشم‌آبادی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران نارمک، تهران
نوراله کثیری – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران نارمک، تهران

چکیده:

در این مقاله علاوه بر مدلسازی انتقال حرارت و جرم در حالت پایا برای درون جسم در حال خشک شدن، برای محیط خشک کن بین سطح نمونه تا سطح کندانسور و سطح کندانسور تا سیستم خلاء مدلسازی انجام گرفته است. بر این مبنا بااستفاده از نتایج شبیه‌سازی درون جسم و شبیه‌سازی در محفظه خشک‌کن، علاوه بر زمان خشک شدن، تغییرات جرم یخ بر سطح کندانسور، سرمای لازم برای تبرید بخار آب و تغییرات سرعت پمپاژ محاسبه شده است. همچنین اثر ضخامت و شروط مرزی بر پارامترهای اشاره شده بررسی شده است.