سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افشین کازرونی – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مهرداد کازرونی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

فرایند تحقیق و توسعه و گسترش فناوری در سازمان ها، یک فرایند راهبردی از نقطه نظر کنترلی و یک فرایند غیر ساختار یافته از منظر تصمیم گیری می باشد (Turban .E. et al, 2001) . سر وکار داشتن با چنین فرایندی ، نیاز ابزارهایی است که مدیران را در تصمیم گیری پشتیبانی نمایند. شبیه سازی سیستم ها و فرایندها از ابزارهای مدرنی هستند که کاربردهای وسیعی در این زمینه پیدا کرده اند.
مدل شبیه سازی، مدلی است که واقعیتی را به تقلید در می آرود. به عنوان مثال شبیه سازی یک خط تولید، تقلید کننده عملیات مراکز فعالیت ، حرکت قطعات و وسایل نقلیه ای است که در درون سیستم حرکت می کنند.
در عصر حاضر، محققان و دانشمندان مدیریت با کاربردهای کامپیوتر به اندازه ای درگیرند که بدون استفاده از این کاربردها، تقریبا متوقف می شوند. در واقع با ارزان شدن محاسبات کامپیوتری و گسترش روز افزونکاربردهای آن، دریچه ای نوین بر روی محققان و مدیران سازمان هاگشوده است. فرایند تصمیم گیری برای این افراد، در صورت استفاده صحیح از کاربردهای جدید دیگر چشم بسته نبوده و در نتیجه خطرپذیری را بسیار پایین آورده است (Pidd, 1998) .
انبوه اطلاعات موجود درسازمان ، فرایند تصمیم گیری را هم آسان نموده و هم مشکل. آسان نموده است زیرا تصمیم گیری نیازمند استفاده از اطلاعات است، و مشکل نموده است زیرا رویارویی با انبوهی از اطلاعات نیازمند ابزار و کاربردهایی است که کار با اطلاعات را میسر می سازد.