سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمهدی قاسمی زاویه سادات – مدیر بازاریابی ایران خودرو،
حمید فروغی – کارشناس «پروژه به کار گیری فناوری ها نو»
ارسلان پالشی – کارشناس «پروژه به کار گیری فناوری ها نو»
شهرام آبیاری علی آباد – کارشناس «پروژه به کار گیری فناوری ها نو»

چکیده:

در ادبیات بازاریابی، بخش بندی بازار، انتخاب بخش های هدف و استراتژی نفوذ در بازار سه مرحله از فرایند بازاریابی استرات ژیک شناخته می شود . بدین ترتیب بعد از انجام بخشبندی با توجه به سه عامل میزان تقاضا ، میزان رشد تقاضا و مزیت رقابتی شرکت و شرکت های رقیب، بخش های هدف انتخاب می شوند . در این مقاله نشان داده شده است که چگونه می توان از شبیه سازی دینامیکی برای پیش بینی تقاضا در بازار، هم چنین تعیین رشد تقاضا در هر یک از بخش های بازار کمک گرفت و بوسیله آن بخش های هدف را انتخاب کرد . همچنین از این متدولوژی میتوان برای مدل کردن سیستم های پیچیده بازار و آزمایش کردن سیاستهای تاثیرگذار جهت اصلاح آمیزه های بازاریابی کمک گرفت .