سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید رحمان حسینی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کاربرد مدل سازی و شبیه سازی کامپیوتری در سیستم های مهندسی سطح و عملیات حرارتی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است . بدین منظور، انتشارات پژوهشی معتبر در این زمینه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و مواردی از شبیه سازی های ا نجام شده به صورت مطالعه موردی ارائه شده است . یک سیستم کامل طراحی در مهندسی سطح دارای سه رکن اساسی شامل شبیه سازی فرایند، شبیه سازی خواص و شبیه سازی رفتار در شرایط کاربری است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته اند . در زمینه شبیه سازی فرایندهای عملیات حرارتی، تحقیقات عمدتاً بر شبیه سازی فرایند کوئنچ متمرکز بوده و در خصوص کربوره و نیتروره کردن فعالیت کمتری صورت گرفته است . با وجود آنکه فعالیت های تحقیقاتی گسترده ای در زمینه نیتراسیون پلاسمایی صورت گرفته ولی تعداد مقاله های مرتبط با مدل سازی این فرایند محدود است .مدل های ارائه شده در زمینه سختی پوشش ها عموماً تحلیلی هستند و تاکنون مدل عددی مناسبی برای شبیه سازی این خاصیت مهم ارائه نشده است . با توجه به ضرورت انجام شبیه سازی در سیستم های مهندسی سطح و تحقیقات محدودی که در این خصوص صورت گرفته است، زمینه های گسترده ای برای انجام فعالیت های تحقیقاتی در این حوزه وجود دارد.