سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فائزه عابدپور – کارشناس ارشد مهندسی صنایع و سرپرست واحد نرم افزار شرکت امداد خودرو ایر
شهزاد طباطبایی – کارشناس آمار

چکیده:

در این مقاله ضمن معرفی متدلوژی شش سیگما به عنوان یک مدل حل مساله و ابزار کیفی جهت اندازه گیری کمی فرایندها دریک سازمان خدماتی به کاربرد این متدلوژی در بهبود فرایندهای شرکت امداد خودرو ایران پرداخته می شود. از جمله ویژگیهایعمده ی این روش که انگیزه لازم را برای استفاده و به کارگیری آن توسط مدیران و حمایت آنان را به همراه دارد، می توان به سودهای مالی و اثر هزینه ای که انجام هر پروژه مبتنی بر این روش دارد و همچنین اهمیت ارتباط نتایج مالی با پروژه های انجام شده با این متدلوژی و استفاده از ابزار آماری پیشرفته و منابع داده ای موجود برای به دست آوردن یک شاخص کمی اشاره نمود.شرکت امداد خودرو ایران در راستای دستیابی و تحقق آرمان و رسالت خود و رسیدن به سرعت، کیفیت، هزینه پایین استخراج شاخصهای عملکردی و استنباطی مناسب در محیط رقابتی با به کارگیری متدلوژی شش سیگما و مدلDMAIC در فرایندهای خود در سه حوزه مدیریتی، پشتیبانی و عملیاتی توانسته است به نتایج مطلوب و موفقیتهایی دست یابد