سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی مهرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد پرورش و تولید طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تر
میلاد زنگی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تر
بهنام صادقی رونیزی – دانشجوی کارشناسی ارشدتغذیه دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور کمک در استفاده بهینه از ضایعات موجود در صنایع تولید آبلیمو برعملکرد و سطح کلسترول خون جوجه های گوشتی صورت پذیرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی (Randomized completely design) با استفاده از ۱۸۰ جوجه گوشتی نر سویه آربوراکرز با ۴ تیمار و ۳ تکرار و ۱۵ جوجه در هر پن به مدت ۴۹ روز به اجرا درآمد. جوجه های یک گروه به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شده و با جیره غذایی پایه ذرت و سویا، تغذیه شدند به منظور تغذیه سه گروه دیگر جیره غذایی پایه به ترتیب با ۵، ۷٫۵ و ۱۰ درصد تفاله لیمو جایگزین شد . وزن بدن ، مصرف خوراک، ضریب تبدیل و میزان کلسترول خون، پارامترهای مورد بررسی در طول این آزمایش بودند . نتایج حاصله ازاین آزمایش نشان داد که استفاده از سطوح ۵ و ۷٫۵ درصد تفاله لیمو در مقایسه با گروه شاهد تاثیرمعنی داری بر وزن بدن نشان نداد، هرچند که استفاده از سطح ۱۰ درصدی آن در جیره به طور معنی داری سبب کاهش وزن بدن در مقایسه با گروه شاهد گردید. مصرف خوراک بین گروه های آزمایشی از لحاظ آماری معنی دار بود، به طوری که استفاده از سطح ۱۰ درصدی تفاله لیمو افزایش ضریب تبدیل را در پی داشت. درهنگام استفاده از سطوح بالای تفاله لیمو در جیره (۷٫۵ و ۱۰%) مصرف خوراک تحت تاثیر قرار نگرفت. هرچند که کاربرد سطوح بالای تفاله درجیره کاهش عملکرد را نشان داد اما سبب بهبود جنبه های تغذیه ای به خصوص کلسترول خون گردید، به طوری که کاربرد سطح ۱۰ درصدی تفاله در جیره به طور معنی داری کاهش درکلسترول خون را سبب گردید. با توجه به اثرات نامطلوب کلسترول در بروز بیماری های قلبی عروقی، استفاده از ترکیبات کاهنده کلسترول ضروری به نظر می رسد. حضور پکتین و مواد موثره موجود در تفاله لیمو می تواند نقش مه می در کاهش کلسترول خون ایفا نمایند.