سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وفا مرسلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

دراین مقاله کاربرد ضرب کارتزین که یکی ازضربهای تعریف شده تئوری گرافهاست درمحاسبات مربوط به باربحرانی سازه های منظم متقارن بدون حرکت جانبی نشان داده خواهد شد با استفاده ازتعریف ضرب یک سازه راتجزیه و ازخواص آن درجهت محاسبه باربحرانی استفاده می شودازروشهای ارائه شده این نتیجه حاصل می شودکه بکارگیری این روش باعث می شودتادرمورد سازههای منظم دقت محاسبات بالاترو زمان انجام محاسبات کوتاهترشودباحل یک مثال کارایی این روش به خوبی نشان داده می شود.