سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

زهرا شاهرخی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر)-عضو اص

چکیده:

یکی از اساسی ترین گام ها در طراحی سد و سازه های وابسته، تخمین پارامترهای ژئوتکنیکی بهینه برای توده سنگ و سطوح ناپیوستگی های آن است.گسترش روزافزون استفاده از روش مدلسازی ریاضی در حل مسائل مهندسی و حساسیت این مدل ها نسبت به پارامترهای ورودی، دستیابی به پارامترهای واقعی را مهم ساخته است.سعی مولفینی که در این زمینه تحقیق می کنند برآن است که با ترکیب پارامترهایی که ویژگی توده سنگ را تعریف مینماید و قابل تبدیل به مقادیر کمی هستند، با نتایج آزمایش های آزمایشگاهی به فرمول های تجربی قابل استفاده در شرایط عام برسند.هدف این نوشتار ارائه نتایج کاربرد معیارهای شکست مختلف با توجه به طبقه بندی ژئومکانیکی و شرایط زمین ساختاری پی و دستیابی به پارامترهای بهینه مبنای طراحی در ساختگاه سد و نیروگاه گتولد علیا است.