سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مقصود امیری – مدرس دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
رضا رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
هادی کیومرثی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مجیدرضا حاجی عابد نائینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

قالب های بدنه خودرو به دلیل زمان و هزینه ساخت خیلی بالا و همین طور به دلیل اثر گذاری سیستم در کیفیت خودرو در شرکت های قطعه سازی اهمیت بسزایی دارد . اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می گردد که قالب مربوط به قطعه بیرونی خودرو باشد زیرا آنچه که در نگاه اول به چشم می خورد ظاهر بیرونی خودرو می باشد . لذا داشتن طراحی سیستم تعمیرات و نگهداری مناسب و
انجام آزمایشات با شرایط مختلف بر روی اینگونه قالبها مسئله ایبس مهم می باشد . در این مقاله ، شناسایی عوامل موثر بر کیفیت محصول و عمر قالب کشش گلگیر عقب پراید ۱۴۱ بوسیله طراحی آزمایشها و به صورت دو طرح فاکتوریل ؟؟ و ؟؟ با دو تکرار انجام می پذیرد و مدل رگرسیون چند متغیره برای عوامل و سطوح پاسخ آنها برازانده می شود . در ادامه به منظور تعیین سطوح مقداری عوامل موثر ، مساله بهینه سازی با هدف حداکثر کردن توام تعداد قطعات سالم تولید شده و عمر قالب مطرح گردیده و به کمک روش برنامه ریزی چندهدفه ( روش L-P متریک ) مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .